فنرژی - گسترش صنایع انرژی آذرآب

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فنرژی
نماد 30 رقمی گسترش صنایع انرژی آذرآب
کد 5 رقمی نماد FNRP1
کد 12 رقمی نماد IRO7FNRP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب
نام لاتین شرکت Azarab Indus.
کد 4 رقمی شرکت FNRP
کد 12 رقمی شرکت IRO7FNRP0004
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه ساخت محصولات فلزی
زیرگروه تولید مواد بخار به جز دیگهای بخار مرکزی