شتاب - صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شتاب
نماد 30 رقمی صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی
کد 5 رقمی نماد SHTF1
کد 12 رقمی نماد IRT1SHTF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی
نام لاتین شرکت Shetab ETF
کد 4 رقمی شرکت SHTF
کد 12 رقمی شرکت IRT1SHTF0002
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام