دقاضی - داروسازی شهید قاضی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دقاضی
نماد 30 رقمی داروسازی شهید قاضی
کد 5 رقمی نماد GPHP1
کد 12 رقمی نماد IRO7GPHP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی شهید قاضی
نام لاتین شرکت Sh. Ghazi Pharmacy
کد 4 رقمی شرکت GPHP
کد 12 رقمی شرکت IRO7GPHP0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی