ساینا - صنایع بهداشتی ساینا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ساینا
نماد 30 رقمی صنایع بهداشتی ساینا
کد 5 رقمی نماد SYNZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3SYNZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع بهداشتی ساینا
نام لاتین شرکت Saina Company
کد 4 رقمی شرکت SYNZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3SYNZ0002
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی