خعمرا - توسعه و عمران شهرستان نائین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خعمرا
نماد 30 رقمی توسعه و عمران شهرستان نائین
کد 5 رقمی نماد TONP1
کد 12 رقمی نماد IRO7TONP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین
نام لاتین شرکت Touse Omran Naeen
کد 4 رقمی شرکت TONP
کد 12 رقمی شرکت IRO7TONP0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری