سدبیر - س. تدبیرگران فارس وخوزستان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سدبیر
نماد 30 رقمی س. تدبیرگران فارس وخوزستان
کد 5 رقمی نماد DBRZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3DBRZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت س. تدبیرگران فارس وخوزستان
نام لاتین شرکت Tadbirgaran Inv
کد 4 رقمی شرکت DBRZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3DBRZ0002
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی