اردبیل47 - مشارکت ش اردبیل47-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اردبیل47
نماد 30 رقمی مشارکت ش اردبیل47-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AD2Q1
کد 12 رقمی نماد IRB5AD020471
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش اردبیل47-3ماهه18%
نام لاتین شرکت MshArdebil47
کد 4 رقمی شرکت AD02
کد 12 رقمی شرکت IRB5AD020479
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده