چفیبر - فیبر ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی چفیبر
نماد 30 رقمی فیبر ایران‌
کد 5 رقمی نماد FIBR1
کد 12 رقمی نماد IRO1FIBR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فیبر ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Board
کد 4 رقمی شرکت FIBR
کد 12 رقمی شرکت IRO1FIBR0003
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه محصولات چوبی
زیرگروه تولید تخته چند لا و سایر تخته ها