صآریا412 - صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صآریا412
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن
کد 5 رقمی نماد AE551
کد 12 رقمی نماد IRB6AE5504C1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن
نام لاتین شرکت Sokuk Murabeha
کد 4 رقمی شرکت AE55
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE5504C4
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی