اراد90 - مرابحه عام دولت90-ش.خ050217

آخرین تغییرات

1402/12/07 02:41:19
آخرین قیمت 944490.0000 0
اولین قیمت 944490.0000 0
بیشترین قیمت 944490.0000 0
کمترین قیمت 944490.0000 0
قیمت پایانی 944490.0000 0
قیمت پایانی روز قبل 944490.0000
حداکثر قیمت مجاز 991710.00 5
حداقل قیمت مجاز 897270.00 -5
تعداد معاملات 1
حجم معاملات 5000
ارزش معاملات 4722450000.0000
میانگین حجم ماه 238

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 5000
حجم فروش 0 5000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

شناسه سهام

نماد فارسی اراد90
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت90-ش.خ050217
کد 5 رقمی نماد G90Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG900521
نام شرکت مرابحه عام دولت90-ش.خاص0502
نام لاتین شرکت SOV.GMR90.SP260507
کد 4 رقمی شرکت SG90
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG900520
بازار -'
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت