بپیوند - برق و انرژی پیوندگستر پارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بپیوند
نماد 30 رقمی برق و انرژی پیوندگستر پارس
کد 5 رقمی نماد PGRZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3PGRZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس
نام لاتین شرکت Peyvand Gostar
کد 4 رقمی شرکت PGRZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3PGRZ0003
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید انتقال و توزیع نیروی برق