نطرین - عطرین نخ قم

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی نطرین
نماد 30 رقمی عطرین نخ قم
کد 5 رقمی نماد ANQZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ANQZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت عطرین نخ قم
نام لاتین شرکت Atrin Nakh Qom
کد 4 رقمی شرکت ANQZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ANQZ0002
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه منسوجات
زیرگروه آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی