خکاوه - سایپا دیزل

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خکاوه
نماد 30 رقمی سایپا دیزل
کد 5 رقمی نماد SDLP1
کد 12 رقمی نماد IRO7SDLP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سایپا دیزل
نام لاتین شرکت S*Saipa Diesel
کد 4 رقمی شرکت SDLP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SDLP0007
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری