غگلستا - شیر پاستوریزه پگاه گلستان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غگلستا
نماد 30 رقمی شیر پاستوریزه پگاه گلستان
کد 5 رقمی نماد PGLZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3PGLZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان
نام لاتین شرکت Pegah Golestan
کد 4 رقمی شرکت PGLZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3PGLZ0009
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید لبنیات