گوهران - سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گوهران
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
کد 5 رقمی نماد GOMZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GOMZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
نام لاتین شرکت Omid Goharan
کد 4 رقمی شرکت GOMZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GOMZ0009
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی