کاردان - صندوق س تجارت شاخصی کاردان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کاردان
نماد 30 رقمی صندوق س تجارت شاخصی کاردان
کد 5 رقمی نماد SKDF1
کد 12 رقمی نماد IRT1SKDF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س تجارت شاخصی کاردان
نام لاتین شرکت Kardan ETF
کد 4 رقمی شرکت SKDF
کد 12 رقمی شرکت IRT1SKDF0005
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام