آریان - سرمایه گذاری پارس آریان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آریان
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری پارس آریان
کد 5 رقمی نماد PAIP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PAIP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
نام لاتین شرکت S*Pars Arian Inv.
کد 4 رقمی شرکت PAIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PAIP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی