فردا - صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فردا
نماد 30 رقمی صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
کد 5 رقمی نماد FRDA1
کد 12 رقمی نماد IRT1FRDA0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
نام لاتین شرکت Avaye Farda ETF
کد 4 رقمی شرکت FRDA
کد 12 رقمی شرکت IRT1FRDA0008
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت