سکرد - سیمان کردستان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سکرد
نماد 30 رقمی سیمان کردستان
کد 5 رقمی نماد SKOR1
کد 12 رقمی نماد IRO1SKOR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان کردستان
نام لاتین شرکت Kordesta Ce. Co.
کد 4 رقمی شرکت SKOR
کد 12 رقمی شرکت IRO1SKOR0009
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ