شزنگ - تجهیزنیروی‌زنگان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شزنگ
نماد 30 رقمی تجهیزنیروی‌زنگان‌
کد 5 رقمی نماد ZNGP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ZNGP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تجهیزنیروی‌زنگان‌
نام لاتین شرکت Zangan Equip.
کد 4 رقمی شرکت ZNGP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ZNGP0003
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی