اپال - فرآوری معدنی اپال کانی پارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اپال
نماد 30 رقمی فرآوری معدنی اپال کانی پارس
کد 5 رقمی نماد OPAL1
کد 12 رقمی نماد IRO1OPAL0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس
نام لاتین شرکت Opal Kani Pars
کد 4 رقمی شرکت OPAL
کد 12 رقمی شرکت IRO1OPAL0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج آهن