کتوکا - تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کتوکا
نماد 30 رقمی تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
کد 5 رقمی نماد TUKZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TUKZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
نام لاتین شرکت TUKA Co.
کد 4 رقمی شرکت TUKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TUKZ0008
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید محصولات سرامیکی نسوز