فافزا - فولاد افزا سپاهان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فافزا
نماد 30 رقمی فولاد افزا سپاهان
کد 5 رقمی نماد FAFP1
کد 12 رقمی نماد IRO7FAFP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فولاد افزا سپاهان
نام لاتین شرکت Foolad Afza
کد 4 رقمی شرکت FAFP
کد 12 رقمی شرکت IRO7FAFP0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه