فیروزه - صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فیروزه
نماد 30 رقمی صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
کد 5 رقمی نماد CFIF1
کد 12 رقمی نماد IRT1CFIF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
نام لاتین شرکت Firooze ETF
کد 4 رقمی شرکت CFIF
کد 12 رقمی شرکت IRT1CFIF0005
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام