فیروزه - صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام

آخرین تغییرات

1402/12/12 09:24:02
آخرین قیمت 26910 0.41
اولین قیمت 27280 1.79
بیشترین قیمت 27310 1.9
کمترین قیمت 26880 0.3
قیمت پایانی 26920 0.45
قیمت پایانی روز قبل 26800
حداکثر قیمت مجاز 29480.00 10
حداقل قیمت مجاز 24120.00 -10
تعداد معاملات 16
حجم معاملات 50364
ارزش معاملات 1355808320
میانگین حجم ماه 558903

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 5081 45283
حجم فروش 3586 46778
تعداد خرید 4 1
تعداد فروش 6 1

شناسه سهام

نماد فارسی فیروزه
نماد 30 رقمی صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
کد 5 رقمی نماد CFIF1
کد 12 رقمی نماد IRT1CFIF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام
نام لاتین شرکت Firooze ETF
کد 4 رقمی شرکت CFIF
کد 12 رقمی شرکت IRT1CFIF0005
بازار -'
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام