رایکا - صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی رایکا
نماد 30 رقمی صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
کد 5 رقمی نماد RYKA1
کد 12 رقمی نماد IRT1RYKA0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت
نام لاتین شرکت RAYKA ETF Sabet
کد 4 رقمی شرکت RYKA
کد 12 رقمی شرکت IRT1RYKA0006
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت