تشتاد - صنایع تولیدی اشتاد ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تشتاد
نماد 30 رقمی صنایع تولیدی اشتاد ایران‌
کد 5 رقمی نماد ESHP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ESHP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران‌
نام لاتین شرکت Ashtad Iran
کد 4 رقمی شرکت ESHP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ESHP0002
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری