دماوند - تولید نیروی برق دماوند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دماوند
نماد 30 رقمی تولید نیروی برق دماوند
کد 5 رقمی نماد BDMZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3BDMZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولید نیروی برق دماوند
نام لاتین شرکت Damavand Co.
کد 4 رقمی شرکت BDMZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3BDMZ0007
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید انتقال و توزیع نیروی برق