مشهد412 - مشارکت ش مشهد412-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مشهد412
نماد 30 رقمی مشارکت ش مشهد412-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AE131
کد 12 رقمی نماد IRB5AE1304C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش مشهد412-3ماهه18%
نام لاتین شرکت MushrkatMashhad412
کد 4 رقمی شرکت AE13
کد 12 رقمی شرکت IRB5AE1304C5
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده