شتولی - تولی‌پرس‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شتولی
نماد 30 رقمی تولی‌پرس‌
کد 5 رقمی نماد TOPP1
کد 12 رقمی نماد IRO7TOPP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولی‌پرس‌
نام لاتین شرکت Tolypers
کد 4 رقمی شرکت TOPP
کد 12 رقمی شرکت IRO7TOPP0009
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی