ومعادنح - ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ومعادنح
نماد 30 رقمی ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌
کد 5 رقمی نماد MADX1
کد 12 رقمی نماد IRR1MADN0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌
نام لاتین شرکت Metals & Min.-R
کد 4 رقمی شرکت MADN
کد 12 رقمی شرکت IRR1MADN0106
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج سایر کانه های فلزی