توسن - توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:59
آخرین قیمت 17820 -3.94
اولین قیمت 18980 2.32
بیشترین قیمت 18980.0000 2.32
کمترین قیمت 17700 -4.58
قیمت پایانی 18070 -2.59
قیمت پایانی روز قبل 18550
حداکثر قیمت مجاز 19840.00 6.95
حداقل قیمت مجاز 17260.00 -6.95
تعداد معاملات 401
حجم معاملات 1337903
ارزش معاملات 24169984410
میانگین حجم ماه 1386460

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 896884 441019
حجم فروش 137149 1200754
تعداد خرید 94 2
تعداد فروش 136 6

شناسه سهام

نماد فارسی توسن
نماد 30 رقمی توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
کد 5 رقمی نماد TOSZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TOSZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
نام لاتین شرکت TOSAN
کد 4 رقمی شرکت TOSZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TOSZ0008
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار