توسن - توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی توسن
نماد 30 رقمی توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
کد 5 رقمی نماد TOSZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TOSZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
نام لاتین شرکت TOSAN
کد 4 رقمی شرکت TOSZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TOSZ0008
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار