ددام - داروسازی زاگرس فارمد پارس

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:59
آخرین قیمت 16520 1.72
اولین قیمت 15970 -1.66
بیشترین قیمت 16940.0000 4.31
کمترین قیمت 15970.0000 -1.66
قیمت پایانی 16570 2.03
قیمت پایانی روز قبل 16240
حداکثر قیمت مجاز 17050.00 4.99
حداقل قیمت مجاز 15430.00 -4.99
تعداد معاملات 200
حجم معاملات 975380
ارزش معاملات 16163481440
میانگین حجم ماه 1353486

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 975380 0
حجم فروش 958407 16973
تعداد خرید 45 0
تعداد فروش 113 1

شناسه سهام

نماد فارسی ددام
نماد 30 رقمی داروسازی زاگرس فارمد پارس
کد 5 رقمی نماد DAML1
کد 12 رقمی نماد IRO1DAML0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس
نام لاتین شرکت Damloran Pharm.
کد 4 رقمی شرکت DAML
کد 12 رقمی شرکت IRO1DAML0006
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی