ددام - داروسازی زاگرس فارمد پارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ددام
نماد 30 رقمی داروسازی زاگرس فارمد پارس
کد 5 رقمی نماد DAML1
کد 12 رقمی نماد IRO1DAML0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس
نام لاتین شرکت Damloran Pharm.
کد 4 رقمی شرکت DAML
کد 12 رقمی شرکت IRO1DAML0006
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی