تکیمیا - تامین سرمایه کیمیا

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/30 12:29:56
آخرین قیمت 1940 0.88
اولین قیمت 1928 0.26
بیشترین قیمت 1960 1.92
کمترین قیمت 1920 -0.16
قیمت پایانی 1934 0.57
قیمت پایانی روز قبل 1923
حداکثر قیمت مجاز 1961.00 1.98
حداقل قیمت مجاز 1885.00 -1.98
تعداد معاملات 173
حجم معاملات 3839217
ارزش معاملات 7423778365
میانگین حجم ماه 4776623

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1722961 2116256
حجم فروش 3839217 0
تعداد خرید 10 1
تعداد فروش 75 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی تکیمیا
نماد 30 رقمی تامین سرمایه کیمیا
کد 5 رقمی نماد KYIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO7KYIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تامین سرمایه کیمیا
نام لاتین شرکت Kimiya Investment
کد 4 رقمی شرکت KYIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO7KYIZ0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

تبادل نظر