آساس - صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آساس
نماد 30 رقمی صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
کد 5 رقمی نماد SSAF1
کد 12 رقمی نماد IRT3SSAF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
نام لاتین شرکت Aseman Armani ETF
کد 4 رقمی شرکت SSAF
کد 12 رقمی شرکت IRT3SSAF0008
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام