فاسمین - کالسیمین‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فاسمین
نماد 30 رقمی کالسیمین‌
کد 5 رقمی نماد KSIM1
کد 12 رقمی نماد IRO1KSIM0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کالسیمین‌
نام لاتین شرکت Calcimine
کد 4 رقمی شرکت KSIM
کد 12 رقمی شرکت IRO1KSIM0002
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن