ثمین - صندوق س. ثروت افزون ثمین-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ثمین
نماد 30 رقمی صندوق س. ثروت افزون ثمین-س
کد 5 رقمی نماد SAEF1
کد 12 رقمی نماد IRT3SAEF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. ثروت افزون ثمین-س
نام لاتین شرکت Samin ETF
کد 4 رقمی شرکت SAEF
کد 12 رقمی شرکت IRT3SAEF0004
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام