دتوزیع - توزیع دارو پخش

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دتوزیع
نماد 30 رقمی توزیع دارو پخش
کد 5 رقمی نماد DPDZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3DPDZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توزیع دارو پخش
نام لاتین شرکت Daroupakhsh Distr.
کد 4 رقمی شرکت DPDZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3DPDZ0002
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی