فباهنر - مس‌ شهیدباهنر

آخرین تغییرات

1402/12/12 11:39:56
آخرین قیمت 4475 3.37
اولین قیمت 4350 0.49
بیشترین قیمت 4500 3.95
کمترین قیمت 4311 -0.42
قیمت پایانی 4400 1.64
قیمت پایانی روز قبل 4329
حداکثر قیمت مجاز 4632.00 7
حداقل قیمت مجاز 4026.00 -7
تعداد معاملات 632
حجم معاملات 13506645
ارزش معاملات 59422831188
میانگین حجم ماه 8647226

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 8168411 5216342
حجم فروش 9960149 3424604
تعداد خرید 249 4
تعداد فروش 197 3

شناسه سهام

نماد فارسی فباهنر
نماد 30 رقمی مس‌ شهیدباهنر
کد 5 رقمی نماد BAHN1
کد 12 رقمی نماد IRO1BAHN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مس‌ شهیدباهنر
نام لاتین شرکت Bahonar Copper
کد 4 رقمی شرکت BAHN
کد 12 رقمی شرکت IRO1BAHN0003
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن