ولانا - شرکت لیزینگ آریا دانا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ولانا
نماد 30 رقمی شرکت لیزینگ آریا دانا
کد 5 رقمی نماد VLNP1
کد 12 رقمی نماد IRO7VLNP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شرکت لیزینگ آریا دانا
نام لاتین شرکت Ariya Dana
کد 4 رقمی شرکت VLNP
کد 12 رقمی شرکت IRO7VLNP0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی