سی تیپ2ن25 - گواهی سیمان تیپ2نهاوند(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن25
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ2نهاوند(ن)
کد 5 رقمی نماد N0271
کد 12 رقمی نماد IRK2N0270001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ2نهاوند(ن)
نام لاتین شرکت CementTip2Nahavand
کد 4 رقمی شرکت N027
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0270002
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ