زنگان - صنعت روی زنگان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زنگان
نماد 30 رقمی صنعت روی زنگان
کد 5 رقمی نماد ZAGZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ZAGZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنعت روی زنگان
نام لاتین شرکت Zangan Industry
کد 4 رقمی شرکت ZAGZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ZAGZ0000
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن