کهمدا - شیشه‌ همدان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کهمدا
نماد 30 رقمی شیشه‌ همدان‌
کد 5 رقمی نماد SHMD1
کد 12 رقمی نماد IRO1SHMD0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شیشه‌ همدان‌
نام لاتین شرکت Hamadan Glass
کد 4 رقمی شرکت SHMD
کد 12 رقمی شرکت IRO1SHMD0002
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه