وامیر - گروه صنعتی و معدنی امیر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وامیر
نماد 30 رقمی گروه صنعتی و معدنی امیر
کد 5 رقمی نماد AIMP1
کد 12 رقمی نماد IRO7AIMP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر
نام لاتین شرکت Amir Inds&MIN Grp.
کد 4 رقمی شرکت AIMP
کد 12 رقمی شرکت IRO7AIMP0001
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج کانه فلزی غیرآهن