اراد62 - مرابحه عام دولت62-ش.خ0309

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد62
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت62-ش.خ0309
کد 5 رقمی نماد G62Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG620391
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت62-ش.خ0309
نام لاتین شرکت SOV.GMR62.SP241216
کد 4 رقمی شرکت SG62
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG620391
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت