کماسه - تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کماسه
نماد 30 رقمی تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
کد 5 رقمی نماد TAMI1
کد 12 رقمی نماد IRO1TAMI0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
نام لاتین شرکت Sand Foundry
کد 4 رقمی شرکت TAMI
کد 12 رقمی شرکت IRO1TAMI0003
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه استخراج سایر معادن
زیرگروه استخراج سنگ، ماسه و خاک رس