اخزا104 - اسنادخزانه-م4بودجه01-040917

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/05/01 09:15:10
آخرین قیمت 691400 0.18
اولین قیمت 690200 0
بیشترین قیمت 691400 0.18
کمترین قیمت 690200 0
قیمت پایانی 690980 0.12
قیمت پایانی روز قبل 690170
حداکثر قیمت مجاز 724670.00 5
حداقل قیمت مجاز 655670.00 -5
تعداد معاملات 6
حجم معاملات 45100
ارزش معاملات 31163340000
میانگین حجم ماه 102944

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1231 43869
حجم فروش 0 45100
تعداد خرید 2 1
تعداد فروش 0 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا104
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م4بودجه01-040917
کد 5 رقمی نماد TR091
کد 12 رقمی نماد IRB3TR090491
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م4بودجه01-040917
نام لاتین شرکت TreasuryBill251208
کد 4 رقمی شرکت TR09
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR090493
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی

تبادل نظر