اخزا104 - اسنادخزانه-م4بودجه01-040917

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا104
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م4بودجه01-040917
کد 5 رقمی نماد TR091
کد 12 رقمی نماد IRB3TR090491
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م4بودجه01-040917
نام لاتین شرکت TreasuryBill251208
کد 4 رقمی شرکت TR09
کد 12 رقمی شرکت IRB3TR090493
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی