دارو - کارخانجات‌داروپخش‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دارو
نماد 30 رقمی کارخانجات‌داروپخش‌
کد 5 رقمی نماد DPAK1
کد 12 رقمی نماد IRO1DPAK0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کارخانجات‌داروپخش‌
نام لاتین شرکت Daroupakhsh P.
کد 4 رقمی شرکت DPAK
کد 12 رقمی شرکت IRO1DPAK0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی