اراد87 - مرابحه عام دولت87-ش.خ030304

آخرین تغییرات

1402/12/02 14:57:10
آخرین قیمت 987290 1.49
اولین قیمت 987290 1.49
بیشترین قیمت 987290 1.49
کمترین قیمت 987290 1.49
قیمت پایانی 987290 1.49
قیمت پایانی روز قبل 972750
حداکثر قیمت مجاز 1021380.00 5
حداقل قیمت مجاز 924120.00 -5
تعداد معاملات 1
حجم معاملات 10000
ارزش معاملات 9872900000
میانگین حجم ماه 1511818

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 10000
حجم فروش 0 10000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

شناسه سهام

نماد فارسی اراد87
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت87-ش.خ030304
کد 5 رقمی نماد G87Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG870331
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت87-ش.خ030304
نام لاتین شرکت SOV.GMR87.SP240524
کد 4 رقمی شرکت SG87
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG870335
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت