آخرین تغییرات

1402/12/07 12:29:51
آخرین قیمت 2500.0000 1.3
اولین قیمت 2405 -2.55
بیشترین قیمت 2549.0000 3.28
کمترین قیمت 2405.0000 -2.55
قیمت پایانی 2499 1.26
قیمت پایانی روز قبل 2468
حداکثر قیمت مجاز 2591.00 4.98
حداقل قیمت مجاز 2345.00 -4.98
تعداد معاملات 879
حجم معاملات 13128441
ارزش معاملات 32812576286
میانگین حجم ماه 18758007

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 11936026 1192415
حجم فروش 12535441 593000
تعداد خرید 132 2
تعداد فروش 266 1

شناسه سهام

نماد فارسی ومعلم
نماد 30 رقمی بیمه معلم
کد 5 رقمی نماد MOIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3MOIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه معلم
نام لاتین شرکت Moallem Insurance
کد 4 رقمی شرکت MOIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3MOIZ0007
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی