شبصیر - تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شبصیر
نماد 30 رقمی تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
کد 5 رقمی نماد BSRZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3BSRZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
نام لاتین شرکت Ghaed Basir Petro.
کد 4 رقمی شرکت BSRZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3BSRZ0005
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید سایر محصولات شیمیایی